Sencorovo 100% jamstvo povrata novca

 
Naš proizvod još uvijek nije ispunio vaša očekivanja?
 
Pažljivo proučite Odredbe i uvjete sudjelovanja jer pružaju detaljne informacije o uvjetima povrata proizvoda. Proizvod ćete moći vratiti samo u slučaju nezadovoljstva uslijed uobičajene upotrebe proizvoda.


1. Naziv promocije i organizator 

Naziv promocije je „Sencor100“, u daljnjem tekstu „Promocija“. Organizator promocije:
FAST ČR, a.s. (sjedište: U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Češka Republika), porezni broj: CZ24777749, matični broj društva: 24777749), u daljnjem tekstu: „Organizator“.
Agent organizatora koji sudjeluje u provedbi Promocije: Printex d.o.o. (sjedište: Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; poštanska adresa: 71000 Sarajevo, Hasana Sušića 9 i 11), u daljnjem tekstu: „Agent organizatora“.
 

2. Uvjeti sudjelovanja 

Promocija je otvorena za sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem ili boravkom u Bosni i Hercegovini koji imaju navršenih 18 godina i koji su za vrijeme trajanja Promocije, kupili u u maloprodaji u Bosni i Hercegovini bilo koji proizvod s popisa proizvoda uključenih u Promociju (u daljnjem tekstu: „Kupac").
Organizator i Agent organizatora ili bilo koja druga tvrtka/agencija koja sudjeluje u organiziranju i provođenju Promocije i njihova povezana društva ne mogu sudjelovati u Promociji.


3. Vrijeme trajanja promocije 

Promocija traje od 15.11.2021. godine počev od 0:00 sati do 31.12.2023. godine zaključno sa 11:59 sati.
 

4. Mehanizam promocije i odredbe i uvjeti povrata novca 

Kupac koji tijekom razdoblja promocije „Sencor100“ definiranog u članu 3. ovih Uvjeta u maloprodaji u Bosni i Hercegovini kupi bilo koji proizvod s popisa proizvoda koji su uključeni u Promociju, te osjeti nezadovoljstvo tijekom uobičajene upotrebe proizvoda, ima pravo odustati od ugovora i tražiti povrat novca za kupljeni proizvod, a kako je utvrđeno u ovim Uvjetima. Ukoliko se to dogodi, u skladu s ovim Uvjetima, u roku od 60 kalendarskih dana od primitka Obavijesti o odustanku i zahtjeva za povrat novca (u daljnjem tekstu: „Zahtjev za povrat novca“), Organizator će vratiti punu cijenu kupljenog proizvoda - u daljnjem tekstu: „Nabavna cijena“ (nabavnom cijenom proizvoda može se smatrati samo konačna bruto cijena proizvoda za kupca tj. u cijenu proizvoda ne mogu se dodavati ​​drugi troškovi, poput troška dostave ili pakiranja). Popis proizvoda koji su uključeni u Promociju nalazi se na kraju ovih Uvjeta.
 
 
5. Uvjeti:
 
Garancija povrata novca odnosi se samo na dolje navedene Sencorove proizvode koji su kupljeni u maloprodaji u Bosni i Hercegovini tijekom promotivnog razdoblja od 15.11.2021. godine do 31.12.2023. godine.
 
Popis proizvoda koji su uključeni u Promociju nalazi se na kraju ovih Uvjeta.
 
Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu od 100% Nabavne cijene ukoliko je unutar 60 kalendarskih dana od dana kupovine poslao poštom na donju adresu Obavijesti o odustanku sa zahtjevom za povrat novca koji sadrži sljedeće informacije:
 • izvorni dokaz izvršene kupnje – zaokružen naziv i cijena kupljenog Sencorovog proizvoda
 • jamstveni list koji pripada proizvodu,
 • proizvod koji je u originalnom pakiranju, i
 • ispunjen obrazac za povrat novca, koji se može preuzeti  ovdje.
Poštanska adresa: Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo.
 
Pakiranje mora sadržavati naziv Promocije: „Sencor100“.
 
Posljednji dan za zaprimanje Zahtjeva za povrat novca je 01.03.2024. godine u 23:59 sati.
 
Ukoliko je Kupac kupio više od jednog elektroničkog proizvoda istovremeno, originalni dokaz o kupnji bit će mu vraćen u roku od 60 dana od primitka Zahtjeva za povrat novca.
 

6. Postupak povrata novca:
 
Kako bi dostavio sve potrebne podatke za povrat novca i udovoljio zahtjevima Organizatora, Kupac zajedno sa Zahtjevom za povrat novca mora isprintati i ispuniti obrazac „SENCOR-ovo 100% jamstvo povrata novca“ koji se može naći u odjeljku „Sadržaj za preuzimanje“ i, kako je to određeno u članu 5, te sve treba poslati poštom na adresu Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo.
 
Obrazac treba sadržavati sljedeće informacije:
 
 • Ime i prezime kupca,
 • Točnu adresu kupca,
 • Adresu e-pošte kupca,
 • Broj telefona kupca,
 • Broj bankovnog računa kupca,
 • Broj dokaza o kupnji ili broj računa koji potvrđuje kupnju,
 • Izjavu kupca da je proizvod financirao iz robnog kredita (ako jest, od koje je kreditne institucije uzeo kredit)
 
 • Izjavu kupca o nezadovoljstvu proizvodom koja sadrži sljedeću rečenicu: „Nezadovoljan sam proizvodom, pa želim iskoristiti mogućnost povrata.“
 • Kratku izjava kupca o razlozima nezadovoljstva proizvodom,
 • Potpis kupca
 
Organizator/Agent će pregledati Zahtjeve za povrat novca u roku od 10 radnih dana od primitka Zahtjeva kako bi se vidjelo jesu li ispunjeni svi zahtjevi navedeni u članu 5. Ako je Zahtjev za povratom novca potpun, tada će Organizator/Agent izvršiti povrat kupoprodajne cijene kupcu u roku od 15 radnih dana, no ne kasnije od 60 kalendarskih dana od primitka Zahtjeva za povrat novca.
 
Ako Organizator/Agent otkrije bilo kakav nedostatak u Zahtjevu za povrat novca kontaktirat će Kupca telefonom, e-poštom i/ili poštom radi konsultacije.
 
Organizator neće nadoknaditi poštanske troškove koje je snosio Kupac, a koji su nastali vezano za izvršavanje Zahtjeva za povrat novca (tj. povrata proizvoda), te stoga troškove poštarine za vraćanje proizvoda snosi pošiljatelj.
 
U okviru Promocije, Organizator uvažava samo poštanske pošiljke poslane na adresu Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo, te se na mjestu kupnje ne može ostvariti jamstvo povrata novca.
 
Sama potvrda pošiljke nije dovoljna za ostvarivanje jamstva povrata novca.
 
Organizator se odriče svake odgovornosti za neuspjeli povrat novca iz bilo kojeg razloga koji je
- rezultat moguće pogreške ili propusta u osobnim podacima koje je dao Kupac
  - rezultat gubitka Zahtjeva za povratom novca kao poštanske pošiljke ili rezultat
    neuspjele  dostave iz bilo kojeg razloga koji se može pripisati Kupcu.
 
Ukoliko Kupac Organizatoru pošalje proizvod koji nije na listi proizvoda koji sudjeluju u Promociji 100% jamstvo povrata novca, Organizator će sukladno tome kontaktirati Kupca. U tom slučaju, Organizator nije odgovoran za povrat proizvoda, te će čuvati proizvod najviše 30 dana na adresi Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo, a može ga se preuzeti samo osobno i to predočenjem osobnih identifikacijskih dokumenata.
 
Kupac koji želi zatražiti povrat novca treba surađivati s Organizatorom kako bi se povrat mogao izvršiti u skladu s ovim Uvjetima. Ako Kupac ne ispuni ovu obvezu suradnje i zbog toga povrat bude neuspješan, to neće biti odgovornost Organizatora.
 
Povrat je moguć samo ako su Zahtjevom za povrat novca u potpunosti ispunjeni svi gore navedeni uvjeti (član 5. i 6.).
 
Ako Zahtjev za povrat novca, odnosno vraćeni proizvod ili dokumenti koji se prilažu Zahtjevu, nisu u skladu s odredbama Promocije ili Zahtjev za povrat novca ne može biti prihvaćen iz nekog drugog razloga, Organizator će u skladu s tim kontaktirati Kupca. U tom slučaju, Organizator nije odgovoran za povrat proizvoda. Organizator proizvod može čuvati najviše 30 dana na adresi Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo, a može ga se preuzeti samo osobno i to predočenjem osobnih identifikacijskih dokumenata.
 
Sudjelovanjem u Promociji, odnosno unošenjem svojih osobnih podataka (puno ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i broj bankovnog računa) u obrazac Zahtjeva za povrat novca i vraćanjem proizvoda u skladu s ovim Uvjetima, Kupac, upoznat sa podacima sadržanim u njima, prihvaća Uvjete dobrovoljno i bezuvjetno.


7. Prava Organizatora 

Zahtjevi za povrat novca koji sadrže krivotvorene ili prepravljane Sencorove proizvode ili krivotvorene ili prepravljanje račune za kupljene proizvode ili jamstveni list koji nije valjan, ne mogu sudjelovati u Promociji. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za valjanost Sencorovog proizvoda koji sudjeluju u ovoj Promociji, primjenjivat će se odluka Organizatora.
 
Organizator je ovlašten isključiti iz promocije osobe za koje se može sumnjati da su počinile prijevaru ili zlouporabu.
 
Organizator zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne radnje u slučaju zlouporabe ili manipulacije Promocijom ili bilo kojim proizvodom koji sudjeluje u njoj, ili pak pokrenuti odgovarajuće zakonske postupke.
 
Ako se tijekom Promocije dogodi bilo kakva materijalna zlouporaba ili se tijekom Promocije pojave sumnje u prijevarno ponašanje (uključujući i same naznake na postojanje istih), Organizator zadržava pravo obustaviti ili otkazati Promociju ili isključiti Kupca koji želi koristiti lažnu Promociju.
 
Organizator, kao i bilo koja od tvrtki koje su uključene u organizaciju Promocije neće biti odgovorni i isključuju bilo kakav zahtjev za naknadu ili štetu proizašlu iz ili u vezi s bilo kakvim greškama, propustima, neispravnostima Promocije ili za troškove, štetu, gubitke uzrokovane kašnjenjem Promocije; ali ne isključuje odgovornost za štetu nastalu Kupcima iz namjere ili grube nepažnje.
 
Organizator je ovlašten obavijestiti kreditnu instituciju koja daje robni kredit i prodavatelja ako sumnja na prijevaru ili zlouporabu u vezi sa sudjelovanjem u Promociji.
 
 
8. Pravila o privatnosti 

Podaci o Kontroloru podataka, te kontakt podaci:
 
 • Ime: Printex d.o.o.
 • Adresa: Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Registarski broj tvrtke: MBS: 65-01-0213-11
 • Porezni broj: 4200597450005
 • Telefon.: +387 33 269 100
 • Fax: +387 33 445 573
 • Adresa e-pošte: info@printex.ba
 
Kupac će tijekom promocije Kontroloru podataka dati sljedeće osobne podatke:
 • ime kupca,
 • adresa,
 • adresa e-pošte,
 • broj bankovnog računa,
 • broj telefona,
 • AP kod/broj narudžbe/broj računa,
 • potvrda korištenja robnog kredita, naziv kreditne institucije,
 • informacije vezane za kupljeni proizvod,
 • dodatno opravdanje za nezadovoljstvo proizvodom (neobavezno).
 
Pravni temelj za obradu podataka: izvršavanje ugovora sklopljenog prema ovim Uvjetima sudjelovanja.
 
Svrha obrade podataka: Kontrolor podataka upravlja podacima prikupljenim tijekom promocije radi ispunjenja jamstva povrata novca.
 
Broj osoba ovlaštenih za pristup podacima: Osobni podaci koje pruža Kupac bit će dostupni samo onim zaposlenicima i agentima Kontrolora podataka i Obrađivača podataka koji ovlašteni od strane kontrolora.
 
Trajanje obrade podataka: pet godina nakon završetka Promocije; podaci vezani uz uspješnost plaćanja čuvat će se osam godina.
 
Tijekom Promocije Kontrolor podataka koristit će sljedeće Obrađivače podataka:
 
- provođenje Promocije–upravljanje web stranicom Promocije (www.sencor100.ba):
   Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo
 
Kontrolor podataka poduzet će i osigurati sve mjere za sigurnu obradu podataka, a vezanu sa pohranjivanje, obradu i prijenos podataka te druge mjere sigurnosti podataka. Kontrolor podataka poduzet će sve razumne korake kako bi osigurao da su osobni podaci koje obrađuje zaštićeni od neovlaštenog pristupa, promjene, objavljivanja, brisanja, oštećenja, uništenja te za to jamči potrebne tehničke uvjete.
 
Kontrolor i Obrađivač podataka, s osobnim podacima koje je dao Kupac, postupat će povjerljivo i u skladu s važećim zakonskim propisima o zaštiti podataka, posebno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11).
 
Kontrolor i Obrađivač podataka poduzet će i osigurati sigurne informacijske tehnologije i druge vrste obrade podataka koje se odnose na pohranu, obradu i prijenos podataka. Kontrolor i Obrađivač podataka poduzet će sve razumne korake kako bi osigurali da su osobni podaci koje obrađuju zaštićeni od neovlaštenog pristupa, promjene, objavljivanja, brisanja, oštećenja, uništenja te za to jamči potrebne tehničke uvjete.
 
Svrha ovih informacija je pružiti Kupcima informacije o činjenicama i informacijama koje se odnose na obradu podataka prije početka obrade podataka.
Kupci imaju mogućnost u svakom trenutku dobiti informacije o tome da li se njihovi osobni podaci obrađuju, i u slučaju da se obrađuju, imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima i sljedećim informacijama:
 1. svrha obrade podataka;
 2. kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;
 3. primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti proslijeđeni, uključujući i primatelje iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 4. gdje je primjenjivo, planirano razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako taj podatak nije dostupan, kriterije za utvrđivanje tog razdoblje;
 5. pravo subjekta podataka da zatraži od Kontrolora podataka ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji ga se tiču i pravo da prigovori na obradu takvih osobnih podataka;
 6. pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 7. ukoliko podaci nisu prikupljeni od samog subjekta podataka, on ima pravo na sve raspoložive informacije o izvoru tih podataka;
 8. pravo na činjenice vezane za automatizirano obrađivanje podataka, uključujući profiliranje i, barem u tim slučajevima, jasne informacije o primijenjenoj logici i značaju i posljedicama takve obrade podataka za subjekta podataka.
 
Kontrolor podataka pružit će Kupcu na njegov zahtjev kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak ili promjenu netočnih osobnih podataka, a što Kontrolor podataka mora bez odgađanja ispoštovati.
Na zahtjev Kupca, Kontrolor podataka izbrisat će osobne podatke Kupca bez nepotrebnog odgađanja, ako:
- osobni podaci više nisu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili su na drugi način obrađeni;
- Kupac povuče pristanak za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
- se osobnim podacima upravlja u svrhu direktnog marketinga, a Kupac se protivi obradi podataka i ne postoji opravdani razlog za ostvarivanje prava prednosti obrade podataka;
- se osobnim podacima upravljalo nezakonito; ili
- osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravima Europske Unije ili država članica, a koja se primjenjuju na Kontrolora podataka.
 
Ako je Kontrolor podataka objavio osobne podatke te ih u skladu s ovim Odjeljkom mora izbrisati, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, Kontrolor će poduzeti razumne korake (uključujući tehničke mjere) kako bi obavijestio Kontrolere upravljanja podacima da je subjekt podataka zatražio brisanje poveznica i kopija ili duplikata dotičnih osobnih podataka.
 
Gornja odredba o brisanju neće se primjenjivati u slučajevima kada je obrada podataka  potrebna, odnosno:
a) kada se ostvaruje pravo na slobodu izražavanja i informiranja;
b) kada se ispunjavaju obveze obrade osobnih podataka u skladu s pravom Unije ili država članica primjenjive na Kontrolora podataka, ili je to u javnom interesu ili je potrebno za obavljanje zadataka u okviru izvršavanja službenih ovlasti dodijeljenih Kontroloru podataka;
c) zbog javnog interesa koji se odnosi na područje javnog zdravstva;
d) u svrhu arhiviranja koje je u javnom interesu, u svrhu znanstvenog i povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, a u slučaju kada bi pravo na brisanje vjerojatno bilo nemoguće ostvariti ili bi ozbiljno ugrozilo ovu obradu podataka; ili
  e) za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 
Na zahtjev Kupca, Kontrolor podataka ograničit će obradu podataka ako:
- Kupac ospori točnost osobnih podataka, a u kojem se slučaju ograničenje odnosi na vremensko razdoblje koje dopušta Kontroloru podataka da provjeri točnost osobnih podataka;
- je obrada podataka nezakonita, Kupac se protivi brisanju podataka, te umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe;
- Kontrolor podataka više ne treba osobne podatke u svrhu obrade podataka, ali ih zahtijeva Kupac radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili

Ako je obrada podataka ograničena na temelju gore navedenog, takvim se osobnim podacima, osim pohrane, može upravljati samo uz pristanak subjekta podataka ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili u svrhu zaštite prava druge fizičke ili pravne osoba ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice. Kontrolor podataka unaprijed će obavijestiti subjekta podataka, na čiji je zahtjev ograničena obrada podataka, o ukidanju ograničenja obrade podataka.
 
Osim gore navedenog, Kupac može zatražiti od Kontrolora podataka svoje osobne podatke u strukturiranom, prihvatljivom, strojno čitljivom obliku. Kupac zatim ima pravo proslijediti te podatke drugom Kontroloru podataka bez ograničenja od strane Kontrolora. Ukoliko je to tehnički izvedivo, Kupac može zatražiti izravni prijenos osobnih podataka između kontrolora podataka.
 
Zahtjevi se mogu podnijeti na sljedeće adrese: poštom na adresu Printex d.o.o., Hasana Sušića 9 i 11, 71000 Sarajevo ili e-poštom na info@printex.ba
 
U svrhu identifikacije, uvijek su potrebni točni osobni podaci.
Kontrolor podataka će bez nepotrebnog odgađanja, a najdulje u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, obavijestiti Kupca o poduzetim radnjama kao odgovor na zahtjev Kupca za ostvarivanje njegovih prava.
 
Ako je Kupac zahtjev podnio elektroničkim putem, informacije će se dostaviti u najvećoj mogućoj mjeri elektroničkim putem, osim ako Kupac ne zatraži drukčije.
Kontrolor podataka obavijestit će Kupca o svim ispravcima, ograničenjima ili brisanju podataka. Također će obavijestiti i sve one kojima su podaci prethodno poslani u svrhu obrade podataka.
Ako Kontrolor podataka ne postupi po zahtjevu Kupca, odmah će, a najkasnije u roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva, obavijestiti Kupca o razlozima za nečinjenje i o pravu Kupca na podnošenje žalbe nadležnom tijelu i ostvarivanju prava na tužbu.
 

9. Opće odredbe 

Organizator zadržava pravo jednostrano izmijeniti uvjete Promocije i procesa povrata novca obavještavajući Kupce, a što će također biti objavljeno na web stranici www.sencor100.ba.
 
Sudionici se slažu da su u potpunosti odgovorni za bilo kakvu štetu nanesenu  Organizatoru bilo kakvim kršenjem Uvjeta tijekom sudjelovanja u Promociji. U slučaju kršenja ovih Uvjeta sudjelovanja Organizator može oduzeti mogućnost sudjelovanja u Promociji  bilo kojem Kupcu.
 
Promocija će biti objavljena i opisana u informativnim listovima o izloženim proizvodima, letcima koji se nalaze u trgovinama, te na web stranici www.sencor100.ba
 
Podnošenjem zahtjeva za povrat, Kupci potvrđuju i prihvaćaju sve uvjete sadržane u ovim Odredbama i uvjetima.

DETALJNI POPIS KODOVA PROIZVODA KOJI SUDJELUJU U PROMOCIJI​